Catatan di Sumatra

Balai Pustaka berbahagia dapat menerbitkan kembali buku ini. Buku Catatan di Sumatra merupakan karya Muhammad Radjab—catatan perjalanan beliau saat mengikuti ekspedisi ke Sumatra di akhir tahun 1947 hingga awal 1948. Cetakan pertama buku ini diterbitkan oleh Balai Pustaka pada tahun 1949 dan mengalami cetak ulang (cetakan kedua) di tahun 1958 dan (cetakan ketiga) di tahun 2018 ini. Pada cetakan ketiga ini Balai Pustaka melakukan penyelarasan bahasa dengan merujuk pada Ejaan Bahasa Indonesia (EBI). Meski demikian konstruksi kalimat sebisa mungkin kami pertahankan agar pembaca tetap dapat merasakan nuansa masa di awal zaman kemerdekaan Indonesia sehingga dengan membaca Catatan di Sumatra pembaca sekaligus menjalani tamasya bahasa.