Artikel: Konten Ramadan

Zakat merupakan salah satu Rukun Islam. Salah satu jenis zakat yang wajib dibayarkan setiap ramadan atau menjelang Idul Fitri ialah Zakat Fitrah.

Zakat Fitrah wajib dikeluarkan setiap individu yang mampu dan merdeka sesuai dengan yang telah ditetapkan. Zakat Fitrah juga dikatakan sebagai penyempurna ibadah umat muslim selama bulan suci Ramadan.

Besaran zakat fitrah adalah 2,5 kilogram atau sekitar 3,5 liter makanan pokok atau senilai dengan itu. Hari-hari mendekati Idul Fitri biasanya pembayaran Zakat Fitrah digaungkan di manapun termasuk kawasan tempat kita tinggal agar tidak terlewat dan terlupakan.

Jadi, mari sempurnakan ibadah Ramadan kita dengan berzakat!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *