Pengangkutan Laut di Indonesia (Suatu Tinjauan Yuridis)

0 Comments

SinopsisPengangkutan Laut di Indonesia (Suatu Tinjauan Yuridis) karya Siti Utari, S.H. Indonesia sebagai negara kepulauan memerlukan transportasi angkutan laut sebagai sarana penghubung antarpulau. Peranan angkutan laut mutlak diperlukan seiring dengan berkembangnya