Arjuna Wiwaha

0 Comments

SinopsisArjuna Wiwaha karya Sunardi D.M. Kisah Arjuna Wiwaha ini aslinya karangan Mpu Kanwa, seorang ahli syair dan filsafat yang hidup dalam pertengahan abad XI, yaitu waktu di Jawa Timur bertahta Raja